ΕΝΤΟΝΟ ΜΑΥΡΙΣΜΑ με ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (Σχεδόν Μηδενική ακτινοβολία 0,3W /m2)