Η πιο διαδεδομένη μέθοδος στα σημεία όπου υπάρχει ανθεκτική συσσώρευση λίπους είναι οι ενέσιμη λιπόλυση.