Η πιο διαδεδομένη μέθοδος παραμένει η ενέσιμη λιπόλυση.  Η φωσφατιδυλοχολίνη είναι ένα φωσφολιπίδιο της οικογένειας των λεκιθινών. Αποτελεί δομικό συστατικό της κυτταρικής μεμβράνης των φυτικών και των  ζωικών κύτταρων.