Η επιλεγμένη μέθοδος είναι το ζεστό κερί αζουλενίου και το ειδικό κερί για ευαίσθητες περιοχές film wax